Fritzmeier žiadosť do zamestnania
* - nutné vyplnit
*Pozícia o ktorú máte záujem:
*Meno:
*Priezvisko:
*Dátum narodenia:(dd.mm.yyyy)
*Mesto trvalého bydliska:
*Emailový kontakt:
Telefonický kontakt:
*Posledné dosiahnuté vzdelanie:
*Priebeh doterajšieho
zamestnania:
Certifikáty:
*Motivačný list:
Osobné záujmy:
Súhlasím so správou, spracovaním a uchovaním mojich osobných údajov v spoločnosti FMB s,r,o,Bánovce nad Bebravou. Poskytnutie údajov je dobrovoľné a bez dôsledkov s tým, že tieto údaje môžu byť spracované pre účely databázy uchádzačov o zamestnanie v zmysle Zák. č. 428/2002 Zb. o ochrane osobných údajov. Súhlas je daný na dobu neurčitú a podľa § 20 ods. 3 cit. zákona je ho možné kedykoľvek písomne odvolať.