UvodnaKresba
UvodnaKresba
UvodnaKresba
UvodnaKresba
FritzmeierBanovce - ISO - FritzmeierCom

konatelia: Ing. Luboš Vozdecký, Ing. Karel Gerolt
registrácia: OS v Trenčíne, odd. Sro, vložka 15544/R
IČO: 36343358, DIČ: SK2021983788
bank. spojenie: UniCredit Bank Slovakia, a.s.
Č.Ú. 1431034004/1111
FMB s.r.o.
Partizánska 73, 957 01 Bánovce nad Bebravou
tel.: 00421-387626411 , fax: 00421-387626416
fmb@fmb.sk